Archive for the ‘VIEŠIEJI PIRKIMAI’ Category

2018 metų kovo mėnesio viešieji pirkimai

2018 m. kovo mėn. viešieji pirkimai

 

Viešųjų pirkimų plano 2018 papildymai

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano papildymo Nr. V-68

 

 

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano papildymo Nr. V-70

 

 

 

2018 m. vasario mėnesio mažos vertės pirkimai

2018 vasario mėnesio mažos vertės pirkimai

 

2018 metų sausio mėnesio pirkimai

2018 sausio mėn. pirkimai

 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir  vykdymo tvarkos aprašas

 

2018 metų viešųjų pirkimų planas

2018 metų viešųjų pirkimų planas

 

 

 

 

Modernizuota mokykla – darželis

2014 metais  pateikėme paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) dalyvauti Klimato kaitos specialiojoje programoje „Visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas“ ir laimėjome finansavimą projektui „Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ pastato modernizavimas“. (daugiau…)

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (pirkimo Nr. 148381)

Pirkimo pavadinimas: Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pastato modernizavimo darbų techninio darbo projekto parengimas ir modernizavimo darbai (Nr. 148381)
Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pastato modernizavimo darbų techninio darbo projekto parengimas ir modernizavimo darbai:
1. Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pastato modernizavimo darbų techninio darbo projekto parengimas.
2. Pastato modernizavimo darbai:
2.1. Langų keitimas (preliminarus kiekis apie 357,51 kv.m);
2.2. Lauko durų keitimas (preliminarus kiekis apie 56,33 kv.m);
2.3. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas (preliminarus išorinių sienų plotas apie 2336,30 kv.m);
2.4. Stogo šiltinimas (preliminarus kiekis apie 1060 kv.m.
Tiekėjas turės įgyvendinti visus ekspertuotame Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pastato modernizavimo darbų techniniame darbo projekte numatytus sprendinius. Tiekėjas privalės perkančiosios organizacijos vardu organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, statybos užbaigimo procedūrai atlikti LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.

Numatomos pirkimo sutarties kaina – 694.761,93 Lt su PVM
Laimėjusio dalyvio pavadinimas – UAB „HENVIDA“, įmonės kodas 300029802
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas – pasiūlyta mažiausia kaina
Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus – 28,20 proc.

Skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas

Skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ pastato modernizavimo darbų techninio darbo projekto parengimui ir modernizavimo darbams atlikti. Išsamiau žiūrėti:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=177289

 

 

Viešieji pirkimai

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PASTATO MODERNIZAVIMO DARBŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR MODERNIZAVIMO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

 

1.      BENDROSIOS NUOSTATOS

2.      PASTABŲ BEI PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR TVARKA

3.      TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS.

  (daugiau…)

You are currently browsing the archives for the VIEŠIEJI PIRKIMAI category.