Archive for the ‘NAUJIENOS’ Category

Šauniausia sportuojanti šeima

7

Rugsėjo 19 dieną mūsų mokyklos – darželio vaikai buvo pakviesti dalyvauti Biržų lopšelio – darželio „Drugelis“ organizuojamose varžybose „Šauniausia sportuojanti šeima“. Varžybų tikslas, kuo daugiau šeimų įtraukti į aktyvų sportą.

Susirinkę į Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro salę, šeimos varžėsi tarpusavyje pagal vaikų amžiaus grupes. Kiekviena amžiaus grupė atliko po 4 rungtis, kurių trukmė 2 min. Po kiekvienos rungties buvo skaičiuojami taškai.

Iš mūsų mokykl0s – darželio dalyvavo 7 šeimos. 3 metų amžiaus grupei atstovavo Majus ir Tajus su mamomis. Majaus šeima savo amžiaus grupėje užėmė III – čią vietą.

4 metų amžiaus grupėje rungtyniavo Eglė su tėčiu, Justas su mama, Aronas su tėveliais. Šioje amžiaus grupėje Justo šeima taip pat užėmė II-ą vietą.

5 metų amžiaus grupėje dalyvavo Paulius su tėčiu. Jie užėmė III-čią vietą.

6 metų amžiaus grupėje dalyvavo Greta su tėčiu.

Varžybų nugalėtojai apdovanoti medaliais, o visi dalyviai – prizais. Vaikučius, kurie negavo medalių varžybose, neliko nuskriausti. Jie buvo apdovanoti grįžus į ugdymo įstaigą.

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams ir vaikučiams už dalyvavimą.

 

Kūno kultūros auklėtoja Daiva Vilemienė

 

Naujienos

 

Mokyklos- darželio „Vyturėlis“ „Kodėlčiukų“ ir „Gudručių“  grupės vaikai rugsėjo 7 d. lankėsi Biržų miesto Kultūros centre. Į Kultūros centrą vaikai atsinešė  piešinius, kuriuose pavaizdavo savo  Rugsėjo 1-osios dienos įspūdžius. Čia jie žiūrėjo nuotaikingą spektaklį „Obuolių pasakos“. Vaikams spektaklį dovanojo Naisių vasaros teatras (teatro mecenatas Ramūnas Karbauskis). Po spektaklio buvo apdovanoti gražiausių piešinių autoriai. Džiugu, kad „Vyturėlio“ vaikų piešiniai taip pat sulaukė įvertinimo. Liepai Pačešiūnaitė, Arnui Balčiūnui, Emilijai Vanagaitei ir Emilijai Kairytei prizus įteikė Lietuvos respublikos seimo narys Audrys Šimas.

4 ???

Skelbiamas konkursas

Auklėtoja

Skelbiame konkursą ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti nuo 2017 m rugsėjo  1 d.

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“; Adresas: Vilniaus g. 109, Biržai LT-41115

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį pedagoginį išsilavinimą, ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo  kvalifikaciją;
 • atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
 • būti įgijus kompetencijas numatytas mokytojų kompiuterinio raštingumo programų
 • reikalavimuose.
  • būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, gebėti dirbti komandoje, pasižymėti nepriekaištinga asmenine ir profesine reputacija.
  • turėti bendravimo įgūdžius su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu arba laišku individualiai. Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • Pedagogo  išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir  gebėjimus.
 • Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos data 2017 m. birželio 6 d. 10.00

PASTABA. Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. gegužės 23,  pabaiga – 2017 m. birželio 5 d. Dokumentai pateikiami asmeniškai arba į Biržų mokyklą – darželį „Vyturėlis“  siunčiant registruotu laišku (Vilniaus g. 109, Biržų m., LT-41115 ), arba elektroniniu paštu mokvyturelis@inbox.lt

Informacija teikiama tel.: (8 450) 32790, 8 (450) 31292

„Gudručiai“ domisi profesijomis

Kultūros c. 5

Šiandien lynojant rudeniškam lietui, priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai nepabijojo darganoto oro ir aplankė tris kultūros įstaigas Biržuose. Jie domėjosi, kokių profesijų žmonės dirba Biržų turizmo informacijos centre, knygyne „Pegasas“, bei Biržų kultūros centre. Pabendravę su įstaigų darbuotojais, vaikai daugiau sužinojo apie įdomias ir vaikams nežinomas profesijas.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lorita Kaminskienė

 

Skelbiama atranka auklėtojos padėjėjos pareigoms užimti

 

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“ skelbia atranką auklėtojos padėjėjos (-jo)  pareigoms užimti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., 1 etatu.

Reikalavimai pretendentams:

 • Vidurinis išsilavinimas.
 • Atsakingumas.
 • Konfidencialumas.
 • Gebėjimas dirbti su vaikais.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo pobūdis:

Pretendentas privalo pateikti:

 • Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami iki 2016 m. rugpjūčio 1 d., el. paštu: mokvyturelis@inbox.lt  su nuoroda „auklėtojos padėjėjos pareigoms užimti“.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimo dokumentus.

Išsamesnės informacijos galite teirautis tel. Nr. (8450) 31292

Padėka

Ministrės padėka

Šeimų šventė „Vyturėliai kuria televiziją“

Titulinis 1

Šiandienos popietę mokykloje – darželyje įsikūrė „Vyturėlio TV“, sukvietusi bendruomenę į nuotaikingą šventę, skirtą tarptautinei šeimos dienai paminėti.  Šventės tikslas – siekti pozityvios, pasitikėjimu ir pagalba grįstos visų bendruomenės narių sąveikos.

Vyturėlio TV laidos:

„Žinios“  – „Šnekučių“ grupė;

„Mamyčių klubas“ – „Pumpurėlių“ grupė;

Reklama – „Kodėlčiukų“ grupė;

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ – „Gudručių“ grupė;

„Duokim garo“ – „Švelnučių“ ir „Linksmučių“ grupės;

„Svajonių sodai“ – jungtinė  (specialioji lavinamoji) klasė;

„Mados infekcija“ – „Smalsučių“ grupė;

„Sveikinimų koncertas“ – „Spinduliukų“ grupė

Grupių bendruomenės parodė savo išmonę ir kūrybingumą. Šventę vedė muzikos vadovė Vaiva Četkauskienė ir „Vyturėlio“ kūrybinė grupė.

Dėkojame visiems už išradingumą ir bendruomeniškumą.

Kūrybinės raiškos savaitė ,,Aš myliu Lietuvą…“

0

Visą savaitę „Vyturėlio“ vaikai kartu su auklėtojomis virtualiai keliavo po Lietuvą, aptarė jos simbolius, prisiminė Lietuvoje švenčiamas šventes, tradicijas. (daugiau…)

Padėka

Dėkojame Eimantui Dūdai ir jo tėveliams padovanojusiems savaitinių grupių vaikučiams šiltų ir labai gražių kojinyčių. Nuoširdus ačiū visų vaikučių ir darbuotojų vardu.

???????????????????????????????

Sveikiname

Gerbiami bendruomenės nariai,

Daug judėsi – būsi sveikas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“, paminėdama pasaulinę kultūros ir sporto dieną, paskelbė akciją „Daug judėsi – būsi sveikas“. Būdami šios asociacijos nariais, prisijungėme prie akcijos ir  organizavome keletą renginių. (daugiau…)

Sveikiname pedagogus su Mokytojo diena!

Ruduo. Sveikinimas

Dėkojame tėveliams

Dėkojame tėveliams už gražią iniciatyvą – padovanoti naujai įkurtai ,,Vyturėlio“ bibliotekai knygų.

Už jūsų surinktus 139,94 eurus nupirktos 22 puikios knygos.

                                                                                                                                                                                                                                     Vaikai ir pedagogai       

Kakė Makė             

 

Lietuvai ir man

kovo 11-4

Kovo 10 d. kartu su visa Lietuva paminėjome Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 25-ąsias metines. (daugiau…)

Informacija tėvams

        

 

            Gerbiami tėveliai, jei ruošiatės leisti  savo vaikučius į mūsų mokyklą – darželį „Vyturėlis“,  kviečiame atvykti užsiregistruoti.  Šiuo metu jau baigiamos komplektuoti grupės, mums reikia žinoti , kiek vaikučių turėsime rugsėjo pradžiai. Taip pat primename, kad vaikučiai turėtų medicinines sveikatos patikrinimo pažymas.

Informuojame, kad:

1. Vaikai į mokyklą – darželį priimami tėvams (ar globėjams) pateikus prašymą, gimimo liudijimą (nuorašą) , pažymą apie sveikatą.

2. Vaikas priimamas į mokyklą – darželį laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų , įforminamas rašytine ugdymo sutartimi. Sutartyje aptariama ugdymo programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

3. Į pradinę jungtinę (1-4) specialiąją lavinamąją klasę priimami mokiniai tik turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo pažymą. Mokinių skaičius klasėje – iki 10  mokinių. Kaimo vietovėje gyvenantys mokiniai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje.

4. Mokykloje – darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų (išskyrus specialiojo ugdymo grupes) kasmet iki rugsėjo 1 dienos:

 •          ankstyvojo amžiaus grupė  nuo 1 metų iki 3 metų vaikams. Vaikų skaičius grupėje – 15;
 •           ikimokyklinio amžiaus grupė 3 – 5 metų vaikams. Vaikų skaičius grupėje – 20;
 •          dvi ikimokyklinio ir priešmokyklinio specialiojo ugdymo grupės 3-6 metų vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Kaimo vietovėse gyvenantys vaikai apgyvendinami savaitinėje grupėje. Vaikų skaičius grupėse – 6-8 vaikai;
 •           priešmokyklinio ugdymo grupė. Vaikų skaičius grupėje – 20.

             Vadovaujantis Užmokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose ir grupėse tvarkos aprašu, nuo 2015 m. sausio 1 d. vaiko tėvai (globėjai) moka 0,35€ (35 euro centų)  dydžio mokestį už kiekvieną lankytiną dieną, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, grupės ugdymo, kitoms reikmėms ar darbuotojų darbo apmokėjimui.

                      Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu  2014  rugsėjo 25 d. Nr. T – 181,  nustatytas vienos dienos lėšų dydis vieno vaiko maitinimui:

1.1. ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse (iki 3 metų):

1.1.1. pietums – 0,70 €

1.1.2. pusryčiams ir pietums  arba pietums ir vakarienei – 1,13 €

1.1.3.  pusryčiams, pietums ir vakarienei – 1,56 €

1.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse (nuo 3 iki 6-7 metų):

1.2.1. pietums – 0,87 €

1.2.2.  pusryčiams ir pietums arba pietums ir vakarienei – 1,30 €

1.2.3. pusryčiams, pietums ir vakarienei – 1,74 €


Taip pat norime priminti, kad :

1.      Užmokestis už darželį (už maitinimą, bet ne už ugdymą) nemokamas:

 • jei vaiko šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jei vaikas turi įvairių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir lanko specialiąją grupę arba ugdomas integruotai bendrojo režimo grupėje;
 • jei vaikas nelanko grupės dėl ligos ir savaitę po jos;
 • vaiko tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais (birželio-rugpjūčio mėn.), pateikus tėvų (globėjų) prašymus;
 • vaiko tėvų (globėjų) priverstinių nemokamų atostogų metu bei ne darbo laiku, kai vaiko tėvai (globėjai) nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvas dienas (pagal pateisinamus dokumentus, prašymus, pažymas);
 • mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų atostogų metu.

2.  Tėvams (globėjams) užmokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50 procentų:

 •         jei vaikas turi tik vieną iš tėvų;
 •         jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose);
 •        jei vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje);
 •         jei vaiko tėvas (ar vienas iš tėvų) atlieka tikrąją karinę tarnybą.

·        
3.   Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos,  pateikiami mokyklos – darželio direktoriui.


4.   Nepateikus dokumentų, užmokestis skaičiuojamas bendra tvarka.


5. Užmokestis už vaiko išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

 

 

You are currently browsing the archives for the NAUJIENOS category.