Archive for the ‘FINANSINĖ VEIKLA’ Category

2018 m. finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2018 metų finansinės ataskaitos

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis  raštas 2 ketvirtis

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas 3 ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

 

 

 

2016 metų finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos

 

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbo uzmokestis 2016

You are currently browsing the archives for the FINANSINĖ VEIKLA category.