Archive for the ‘VEIKLOS SRITYS’ Category

Mokyklos veiklos įsivertinimas už 2018 metus

Mokytojų ir tėvų apklausos IQES online.lt platformoje.

Mokyklos – darželio „Vyturėlis“ veiklos įsivertinimas už 2018 metus.

Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Direktorės 2018 metų veiklos ataskaita 

Parama 2019

PARAMA 2019

2018 m. finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2018 metų finansinės ataskaitos

2018 metų biudžeto vykdymo išlaidų ataskaitos

2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų ataskaita

2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų ataskaita

2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų ataskaita

2018 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų ataskaita

Parama

Paramos prašymas 2018

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis  raštas 2 ketvirtis

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas 3 ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

 

 

 

2017 metų biudžeto išlaidų ataskaitos

2017 m. I ketvirčio finansinės atskaitomybės (pinigų principu) ataskaita

2017 m. II ketvirčio finansinės atskaitomybės (pinigų principu) ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaita

2017 m.  IV ketvirčio finansinės atskaitomybės  ataskaita

 

 

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

 

2016 metų finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos

 

2016 metų biudžeto išlaidų ataskaitos

 

https://drive.google.com/open?id=15MfH_zea00LZ3jElmXXs_cyO9rkwLdcD

https://drive.google.com/open?id=1GuNLNaXzc6d_nkOQpn4kECAo99Wp_6re

https://drive.google.com/open?id=1nGJAI9DqySJNli_t4J9F6GdDhGNqPJMW

https://drive.google.com/open?id=1lEihVX8WtMGPrn8EdQAgVBgMG_Z79c03

 

 

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbo uzmokestis 2016

2015 metų biudžeto išlaidų ataskaitos

 

https://drive.google.com/open?id=1G2QiXFEmBbitya_6BkAhAKDBR6-99Jb2

https://drive.google.com/open?id=1YNMw0mPcv1IsX0sIZIo5kw-hm3Bd5FSB

https://drive.google.com/open?id=1Gf54v4dzFaQbISpbVFioKpPUzc0Mskyz

https://drive.google.com/open?id=1voU2fcbxH-F5VQ_E1X6gqC4a5Ryig2E6

 

 

You are currently browsing the archives for the VEIKLOS SRITYS category.