Archive for the ‘APIE MOKYKLĄ’ Category

Apie mokyklą

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“ įkurtas 1978 metais.

Mokyklos – darželio steigėja – Biržų rajono savivaldybės taryba.

Nuo 2008 metų mokyklai vadovauja Violeta Stancikienė.

Darbo laikas pirmadieniais – penktadieniais  nuo 7.00 iki  17.30. Savaitinė grupė dirba darbo dienomis visą parą. Penktadienį vaikai parvežami namo. Priešmokyklinio amžiaus vaikams ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams iš atokesnių vietovių  teikiamos nemokamo vežiojimo paslaugos.

Mokykloje veikia:

ankstyvojo amžiaus  grupė vaikams nuo 2 iki 3 metų.

ikimokyklinio ugdymo grupės;

priešmokyklinio ugdymo grupė;

jungtinė specialioji (lavinamoji) klasė pradinių klasių mokiniams su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais.

Mokykloje veikia baseinas, dirba masažistė, meninio ugdymo mokytoja ir kūno kultūros mokytoja, logopedė, specialioji pedagogė, psichologo asistentė.

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

 

Ugdymo planas 2017-2018

 

 Ugdymo planas 2017-2018

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

 

Pedagogai 2017-2018 mokslo metais

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

 1.

Antanavičienė Dalė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 2.

Balčiūnienė Daina

auklėtoja,

specialioji pedagogė

vyresnioji auklėtoja,

specialioji pedagogė

aukštasis universitetinis

 3.

 Bičkuvienė Nijolė

mokytoja

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 4.

 Četkauskienė Vaiva

meninio ugdymo mokytoja

vyresnioji mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

 5.

 Drevinskienė Deimantė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 6.

 Jackūnienė Aldona

auklėtoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 7.

 Janulytė Stanislava

logopedė

vyresnioji logopedė

aukštasis universitetinis

 8.

Juškienė Dalia

auklėtoja vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 9.

Kaminskienė Lorita

priešmokyklinio ugdymo pedagogė priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė aukštasis universitetinis
 10. Kaupienė Jūratė specialioji pedagogė specialioji pedagogė metodininkė aukštasis universitetinis
 11.

Kaveckienė Rasa

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 12. Laicėnaitė Sonata auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 13. Letkauskienė Danguolė auklėtoja vyresnioji auklėtoja aukštasis neuniversitetinis
 14. Mieliauskienė Irena

auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 15.

Ramonienė Genovaitė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 16. Strelčiūnienė Vita plaukimo instruktorė mokytoja

aukštasis universitetinis

 17.

Simėnienė Ilona

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 18. Taubienė Genovaitė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 19.

Taujanskienė Saulutė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 20.

Taurelienė Astra

auklėtoja

 auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 21.

Daiva Vilemienė

auklėtoja kūno kultūrai

 auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 22.

Eugenija Zajarskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 23.

2016 metų finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos

 

2016 metų biudžeto išlaidų ataskaitos

 

https://drive.google.com/open?id=15MfH_zea00LZ3jElmXXs_cyO9rkwLdcD

https://drive.google.com/open?id=1GuNLNaXzc6d_nkOQpn4kECAo99Wp_6re

https://drive.google.com/open?id=1nGJAI9DqySJNli_t4J9F6GdDhGNqPJMW

https://drive.google.com/open?id=1lEihVX8WtMGPrn8EdQAgVBgMG_Z79c03

 

 

Padėka

Ministrės padėka

2 % parama

Parama mokyklai

2016–2020 metų strateginis planas

 

2016-2020 metų strateginis planas

 

Vidutinis darbo užmokestis

Vidutinis darbo uzmokestis 2016

Padėka

Dėkojame Eimantui Dūdai ir jo tėveliams padovanojusiems savaitinių grupių vaikučiams šiltų ir labai gražių kojinyčių. Nuoširdus ačiū visų vaikučių ir darbuotojų vardu.

???????????????????????????????

2015 metų biudžeto išlaidų ataskaitos

 

https://drive.google.com/open?id=1G2QiXFEmBbitya_6BkAhAKDBR6-99Jb2

https://drive.google.com/open?id=1YNMw0mPcv1IsX0sIZIo5kw-hm3Bd5FSB

https://drive.google.com/open?id=1Gf54v4dzFaQbISpbVFioKpPUzc0Mskyz

https://drive.google.com/open?id=1voU2fcbxH-F5VQ_E1X6gqC4a5Ryig2E6

 

 

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

musuDarzelis

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

 

Modernizuota mokykla – darželis

2014 metais  pateikėme paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) dalyvauti Klimato kaitos specialiojoje programoje „Visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas“ ir laimėjome finansavimą projektui „Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ pastato modernizavimas“. (daugiau…)

You are currently browsing the archives for the APIE MOKYKLĄ category.