Archive for the ‘DARBUOTOJAI’ Category

Mokytojai ir pagalbos specialistai 2018-2019 mokslo metais

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

Antanavičienė Dalė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Balčiūnienė Daina

specialioji pedagogė

specialioji pedagogė

aukštasis universitetinis

 Bičkuvienė Nijolė

mokytoja

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 Četkauskienė Vaiva

meninio ugdymo mokytoja

vyresnioji mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

 Drevinskienė Deimantė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 Jackūnienė Aldona

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 Janulytė Stanislava

logopedė

vyresnioji logopedė

aukštasis universitetinis

Juškienė Dalia

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Kaminskienė Lorita

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

Kaveckienė Rasa

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Laicėnaitė Sonata

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

Letkauskienė Danguolė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Mieliauskienė Irena

pailgintos dienos grupės auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

Ramonienė Genovaitė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Strelčiūnienė Vita

plaukimo instruktorė

vyresnioji mokytoja

aukštasis universitetinis

Simėnienė Ilona

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Taubienė Genovaitė

Auklėtoja – mokytojos padėjėja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Taujanskienė Saulutė

savaitinės grupės auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Taurelienė Astra

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Daiva Vilemienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja kūno kultūrai

 auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Eugenija Zajarskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Administracijos darbuotojai

Administracijos darbuotojai:
Vyriausioji finansininkė – Audronė Jaudzemienė
Ūkio skyriaus vedėjas – Rimantas Baltrūnas
Dietistė – Milda Lapėnienė
Sekretorė – Viktorija Žalinkevičiūtė
Sandėlininkė – Augėnė Venckienė

Pedagogai 2017-2018 mokslo metais

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

 1.

Antanavičienė Dalė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 2.

Balčiūnienė Daina

auklėtoja,

specialioji pedagogė

vyresnioji auklėtoja,

specialioji pedagogė

aukštasis universitetinis

 3.

 Bičkuvienė Nijolė

mokytoja

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 4.

 Četkauskienė Vaiva

meninio ugdymo mokytoja

vyresnioji mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

 5.

 Drevinskienė Deimantė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 6.

 Jackūnienė Aldona

auklėtoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 7.

 Janulytė Stanislava

logopedė

vyresnioji logopedė

aukštasis universitetinis

 8.

Juškienė Dalia

auklėtoja vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 9.

Kaminskienė Lorita

priešmokyklinio ugdymo pedagogė priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė aukštasis universitetinis
 10. Kaupienė Jūratė specialioji pedagogė specialioji pedagogė metodininkė aukštasis universitetinis
 11.

Kaveckienė Rasa

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 12. Laicėnaitė Sonata auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 13. Letkauskienė Danguolė auklėtoja vyresnioji auklėtoja aukštasis neuniversitetinis
 14. Mieliauskienė Irena

auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 15.

Ramonienė Genovaitė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 16. Strelčiūnienė Vita plaukimo instruktorė mokytoja

aukštasis universitetinis

 17.

Simėnienė Ilona

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 18. Taubienė Genovaitė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 19.

Taujanskienė Saulutė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 20.

Taurelienė Astra

auklėtoja

 auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 21.

Daiva Vilemienė

auklėtoja kūno kultūrai

 auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 22.

Eugenija Zajarskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 23.

You are currently browsing the archives for the DARBUOTOJAI category.