Archive for the ‘DARBUOTOJAI’ Category

Pedagogai 2017-2018 mokslo metais

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

 1.

Violeta Stancikienė

direktorė

II vadybinė,

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 2.

Jūratė Kaupienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

specialioji pedagogė

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 3.

Nijolė Bičkuvienė

mokytoja

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 4.

Vaiva Četkauskienė

meninio ugdymo mokytoja

vyresnioji mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

 5.

Stanislava Janulytė

logopedė

vyresnioji logopedė

aukštasis universitetinis

 6.

Vita Rimavičienė

plaukimo instruktorė

mokytoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 7.

Dalė Antanavičienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 8.

Daina Balčiūnienė

auklėtoja,

specialioji pedagogė

vyresnioji auklėtoja,

specialioji pedagogė

aukštasis universitetinis

 9.

Deimantė Drevinskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 10.

Aldona Jackūnienė

auklėtoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 11.

Dalia Juškienė

auklėtoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 12.

Lorita Kaminskienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 13.

Rasa Kaveckienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 14.

Danguolė Letkauskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 15.

Sonata Laicėnaitė

auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 16.

Irena Mieliauskienė

auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 17.

Genovaitė Ramonienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 18.

Ilona Simėnienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 19.

Genovaitė Taubienė

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 20.

Saulutė Taujanskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 21.

Daiva Vilemienė

auklėtoja kūno kultūrai

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 22.

Eugenija Zajarskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 23.

Regina Žemaitienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Skelbiamas konkursas

Auklėtoja

Skelbiame konkursą ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti nuo 2017 m rugsėjo  1 d.

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“; Adresas: Vilniaus g. 109, Biržai LT-41115

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį pedagoginį išsilavinimą, ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo  kvalifikaciją;
 • atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
 • būti įgijus kompetencijas numatytas mokytojų kompiuterinio raštingumo programų
 • reikalavimuose.
  • būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, gebėti dirbti komandoje, pasižymėti nepriekaištinga asmenine ir profesine reputacija.
  • turėti bendravimo įgūdžius su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu arba laišku individualiai. Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • Pedagogo  išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir  gebėjimus.
 • Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos data 2017 m. birželio 6 d. 10.00

PASTABA. Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. gegužės 23,  pabaiga – 2017 m. birželio 5 d. Dokumentai pateikiami asmeniškai arba į Biržų mokyklą – darželį „Vyturėlis“  siunčiant registruotu laišku (Vilniaus g. 109, Biržų m., LT-41115 ), arba elektroniniu paštu mokvyturelis@inbox.lt

Informacija teikiama tel.: (8 450) 32790, 8 (450) 31292

Administracijos darbuotojai

Administracijos darbuotojai:
Vyriausioji finansininkė – Audronė Jaudzemienė
Ūkvedys – Rimantas Baltrūnas
Dietistė – Milda Lapėnienė
Sekretorė – Viktorija Žalinkevičiūtė
Sandėlininkė – Augėnė Venckienė

You are currently browsing the archives for the DARBUOTOJAI category.