Archive for the ‘APIE MUS’ Category

Mokytojai ir pagalbos specialistai 2018-2019 mokslo metais

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

Antanavičienė Dalė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Balčiūnienė Daina

specialioji pedagogė

specialioji pedagogė

aukštasis universitetinis

 Bičkuvienė Nijolė

mokytoja

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 Četkauskienė Vaiva

meninio ugdymo mokytoja

vyresnioji mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

 Drevinskienė Deimantė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 Jackūnienė Aldona

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 Janulytė Stanislava

logopedė

vyresnioji logopedė

aukštasis universitetinis

Juškienė Dalia

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Kaminskienė Lorita

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

Kaveckienė Rasa

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Laicėnaitė Sonata

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

Letkauskienė Danguolė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Mieliauskienė Irena

pailgintos dienos grupės auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

Ramonienė Genovaitė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Strelčiūnienė Vita

plaukimo instruktorė

vyresnioji mokytoja

aukštasis universitetinis

Simėnienė Ilona

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Taubienė Genovaitė

Auklėtoja – mokytojos padėjėja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Taujanskienė Saulutė

savaitinės grupės auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Taurelienė Astra

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Daiva Vilemienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja kūno kultūrai

 auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Eugenija Zajarskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

2018 m. finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

 

2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

 

 

 

2018 m. finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

 

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

 

 

2018 metų biudžeto vykdymo išlaidų ataskaitos

2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų ataskaita.

2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų ataskaita.

 

 

Kviečiame žiūrėti „Dainų dainelę 2018″ ir palaikyti Meinardą balsuojant

5

Mokyklos – darželio „Vyturėlis“ auklėtinis penkiametis Meinardas pateko į III-čią „Dainų dainelės 2018″ etapą ir jau filmavosi televizijoje. Transliacija vyks gegužės 20 dieną, 15.45 val. Kviečiame visus palaikyti Meinardą ir balsuoti atvėrus  žemiau esančią nuorodą  http://dainudainele.lt/#balsuok     (spausti – dalyviai ir pasirinkti Meinardą).

Pakvieskime ir artimuosius balsuoti už Meinardą.   Ir palinkėkime jam sėkmės.

 

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

Pasveikinkime vieni kitus

15

Tradiciškai kovo 11 dieną  vaikai su auklėtojomis pažymi akcija „Pasveikinkim vieni kitus“.  Sveikiname  kaimyninių grupių vaikus, darbuotojus, praeivius gatvėse, nešdami žinią – “ lietuviai, būkime vieningi“.

„Vyturėliui“ – 40

20

Vasario 23 dieną paminėjome Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ 40-metį.  Pasidžiaugti kartu ir prisiminti  visus keturis įstaigos gyvavimo  dešimtmečius  pakvietėme savo steigėjus, buvusias vadoves  Joaną Kvedaravičienę ir Oną Laicėnienę, tėvelių atstovus, kolegas ir socialinius partnerius.

Apžvelgėme savo kelią prisimindami, kas buvo gera, kad  „Vyturėlio“ stiprybė,  tai -  pasirinkta teisinga kryptis, darbų tęstinumas, įsiklausymas į vaiką ir laikmetį, nuolat tobulėjantys darbuotojai,  atvirumas pasauliui, bendravimas ir bendradarbiavimas.

Lietuvos Respublikos seimo narys Viktoras Rinkevičius pasveikino mokyklos – darželio „Vyturėlis“ bendruomenę  gražios sukakties proga ir padėkojo  už pasiaukojantį darbą, meilę ugdytiniams – jauniesiems biržiečiams, o direktorei Violetai Stancikienei – už darniai dirbančią kūrybingą bendruomenę, už šiuolaikišką požiūrį į vaikų ugdymą ir bendruomenės telkimą tikslams siekti bei palinkėjo nenutylančio vaikų juoko ir tėvelių pasitikėjimo.

Biržų rajono savivaldybės meras  Valdemaras Valkiūnas   palinkėjo darbuotojams  darbą vertinti kaip šventę, jausti tėvelių supratimą, pagarbą ir įvertinimą bei įteikė padėkos raštą ilgametei direktoriaus pavaduotojai ugdymui Irenai Stasei Mieliauskienei už  nuoširdų darbą, pasiekimus ikimokyklinio ugdymo srityje bei Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ bendruomenės telkimą kokybiško ugdymo tikslams įgyvendinti.

Kiekvienas, pasidalinęs mintimis, buvo apdovanoti keramikiniais paukšteliais, iš kurių renginio metu išsiliejo vinguriuojanti melodija, linkėdama „Vyturėliui“ gyvuoti dar 100 metų.

2017 metų biudžeto išlaidų ataskaitos

2017 m. I ketvirčio finansinės atskaitomybės (pinigų principu) ataskaita

2017 m. II ketvirčio finansinės atskaitomybės (pinigų principu) ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaita

2017 m.  IV ketvirčio finansinės atskaitomybės  ataskaita

 

 

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

 

2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita

2017 metų III ketvirčio finansinė ataskaita

 

 

 

Ugdymo planas 2017-2018

 

 Ugdymo planas 2017-2018

2017 II ketvirčio finansinė ataskaita

Aiškinamasis raštas

Aiškinamojo rašto tęsinys

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

 

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

 

Administracijos darbuotojai

Administracijos darbuotojai:
Vyriausioji finansininkė – Audronė Jaudzemienė
Ūkio skyriaus vedėjas – Rimantas Baltrūnas
Dietistė – Milda Lapėnienė
Sekretorė – Viktorija Žalinkevičiūtė
Sandėlininkė – Augėnė Venckienė

You are currently browsing the archives for the APIE MUS category.