Lapkričio 15 dieną paminėjome Tolerancijos dieną, skirtą  išsiaiškinti žodžio reikšmę ir pagarbai visiems žmonėms ugdyti.

Tolerancija, kaip švyturys saugus kelias laivams, taip ir žmonėms svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos.

Akcija vyko visą savaitę. Įvairių veiklų metu vaikai su mokytojomis  aiškinosi žodžio „tolerancija“ reikšmę, skaitydami grožinės literatūros kūrinius, žiūrėdami animacinius filmus aiškinosi veikėjų pagarbaus ir nepagarbaus elgesio su aplinkiniais pavyzdžius.

Mažesnieji vaikai mokėsi dalintis, taikiai spręsti konfliktus. Vyresnieji jau aiškinosi žodžio „tolerancija“ reikšmę, bandė jį taikyti praktikoje – Jonas, atėjęs į grupę, pareiškė:

–  Šiandien aš būsiu tolerantiškas.

Skirstantis vaidmenimis, Jonas sako:

–  Aš juk sakiau, kad būsiu tolerantiškas.

Savaitės temą apibendrinome , susirinkę prie „Tolerancijos švyturio“- šių metų tolerancijos simbolio.