Čia rasite Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus pagrindinius dokumentus švietimo klausimais, reikalingus darbui.

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinė švietimo strategija 2013-2022 metams

Geros mokyklos koncepcija

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos  ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas