Priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ grupės vaikai lankėsi Biržų krašto muziejuje „Sėla“.

Edukacinio užsiėmimo metu vaikai tarsi buvo perkelti į 1704 m. vykusio Biržų pilies šturmo erdvę, galėjo stebėti vizualizuotą šturmo eigą.

Vaikai tvirtovės arsenalo eksponatų pagalba susipažino su XVI-XVII a. arsenale saugotais ginklais, pabūklais, jų veikimo principais, įvairove.

Vaikai galėjo virtualiai išbandyti matytus ginklus ir pabūklus, jais šaudyti nuo ginamos Biržų tvirtovės įtvirtinimų, puolant virtualiam priešui.

Sugrįžę į grupę vaikai dalinosi įspūdžiais. Ignei labiausiai patiko virtualus filmukas apie pilį, Žemynai – „šaudyti“, Godai – senoviniai ginklai ir būgnas, kuris karo metu atstodavo ir puodą košei; Liepai – riteris, Evai – šarvai, Kajui – kardas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata