Priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ grupės mokiniai dalyvavo Biržų lopšelyje – darželyje „Genys“ viktorinoje „Aš – mažasis Lietuvos pilietis“, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Viktorinos tikslas – skatinti mokyklos – darželio „Vyturėlis“ ir lopšelio – darželio „Genys“ įstaigų bendradarbiavimą, puoselėti mokinių pilietiškumą.Viktorinoje dalyvavo keturios priešmokyklinio amžiaus vaikų komandos: dvi lošelio – darželio „Genys“, viena skyriaus „Rugelis“ ir mes. Mokiniai ieškojo Lietuvos žemėlapyje miestų, atpažino Lietuvos lankytinas vietas, sudėjo iš raidžių miestų pavadinimus. Kūrybinės užduoties metu vaikai dėliojo tautinę mandalą iš širdelių.

,Viktorinos metu taip pat buvo ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai. Labai gerai, kad vaikams sudaromos galimybės pabendrauti su kitų darželių priešmokyklinukais, nes galbūt ateityje, jie lankys vieną klasę mokykloje.

Priešmokyklinukai viktoriną užbaigė daina ir žaidimu „Per Biržų miestą“. Komandos apdovanotos padėkos raštais.

Grįžę iš viktorinos vaikai dalinosi įspūdžiais: Ignei, Urtei patiko žaidimas „Per Biržų miestą“, Arnui, Godai, Meinardui patiko apžiūrinėti visų komandų mandalas.

Priešmokyklinės grupės  mokytoja Sonata