Paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Vasario 16-tąją

4

Šiandien paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. „Spinduliukų“ ir „Kodėlčiukų“ grupių vaikai  pagerbė kovotojus, žuvusius už Lietuvos laisvę, aplankydami paminklą rezistentams. Grįžę nuo memorialo, vaikai kartu su visa „Vyturėlio“ bendruomene paminėjo Vasario 16-ąją, deklamavo eilėraščius, puošė aplinką ir džiaugėsi, gyvendami laisvoje šalyje . Tai  progai skyrėme ir parodą „Marga juosta Lietuvai“, kuriai eksponatus kūrė visi bendruomenės nariai.

 

Minime Bernardo Brazdžionio 110 metų sukaktį

bernardas-brazdzionis

 

Šiandien mūsų žemiečiui Bernardui Brazdžioniui  (Vytei Nemunėliui) būtų sukakę 110  metų.  Be  literatūros suaugusiems, B. Brazdžionis išleido daug knygelių vaikams:

 •  1931 m. – „Mažųjų pasaulis“,
 • 1934 m. – „Drugeliai“,
 • 1936 m. – „Kiškio kopūstai“ (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premija),
 • 1938 m. – „Algirdukas pupuliukas ir Kazytė jo sesytė“,
 • 1938 m. – „Laiško kelionė Argentinon“ bei „Vyrai ir pipirai“,
 • 1939 m. – „Purienos“ ir „Meškiukas Rudnosiukas“ (1951 m. literatūrinė premija),
 • 1941 m. – „Dėdė Rudenėlis“,
 • 1943 m. – „Mokykla miške“ ir „Gintaro kregždutė“,
 • 1944 m. – „Pavasario upeliai“ ir „Kalėdų Senelis“,
 • 1945 m. – „Tėvų nameliai“,
 • 1946 m. – „Mažoji abėcėlė“,
 • 1951 m. – „Pietų vėjelis“,
 • 1952 m. – „Lietuvai tėvynei“ ir „Po tėvynės dangum“,
 • 1984 m. – „Mažųjų dienos“,
 • 1992 m. – „Pavasario kelionė“,
 • 1995 m. – „Pavasario upeliai“, „Tėvų nameliai brangūs“,
 • 1996 m. – „Pažiūrėk į dangų“, „Strykt Pastrykt Velykis“,
 • 2006 m. – „Šimtą metų aš gyvensiu                                                                                                      (https://lt.wikipedia.org/wiki/Bernardas_Brazd%C5%BEionis )

Minėdami garbingą kraštietį, dovanojusį vaikams daug aukšto lygio literatūros, dedikuojame „Spinduliukų“ grupės auklėtinio Mariaus deklamuojamą ištrauką iš „Vytės Nemunėlio poemos „Meškiukas Rudnosiukas“.

https://www.facebook.com/pg/Bir%C5%BE%C5%B3-mokykla-dar%C5%BEelis-Vytur%C4%97lis-231452693584115/videos/?ref=page_internal

 

 

 

Dalyvaujame akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“

???????????????????????????????

Sportas – vaikų džiaugsmas

11

Mūsų įstaiga prisijungusi prie ilgalaikės sveikos gyvensenos ugdymo programos „Sveikatiada“ projekto, kuris suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Kaip vieną iš projekto veiklų, organizavome akciją „Sportas – vaikų džiaugsmas“. Akcijos  organizatorės paruošė pramogos nuostatus ir numatė veiklas. Akcija prasidėjo mankšta „Stiklo kalnas“. Vėliau vaikai skirstėsi į paruoštus sporto ruožus, kur jų laukė veiklos atitinkančios vaikų gebėjimus. Mažesnieji  (3-4 metų vaikai) krovė sniegą į dėžutes, jas vežė rogutėmis nurodyta trasa, taip pat statė sniego pilis, mėtė sniego gniūžtes į taikinius. Vyresnio amžiaus vaikai (5-6 metų)žaidė ledo ritulį, slidinėjo netradicinėmis priemonėmis, leidosi nuo kalniuko rogutėmis ir kitomis priemonėmis. mėtėsi sniego gniūžtėmis neperžengdami numatytų ribų.

Sulaukėme svečių

Sausio 7 dieną mus aplankė Specialiosios olimpiados programos „Jaunieji atletai“ koordinatorė Lietuvoje Aušra Kriškoviecienė ir  Tarptautinio Specialiosios olimpiados judėjimo  Europos – Azijos regiono programos „Jaunieji atletai“ vadybininkė  Maureen Clarke. Koordinatorės domėjosi kaip vyksta „Jaunųjų atletų“ programos pilotinio projekto vykdymas, kaip vaikai priima užduotis, ar jos įveikiamos. Taip pat stebėjo užsiėmimą, vykdomą pagal  šį projektą, džiaugėsi vaikų pasiekimais. Primename, kad ši programa skirta 2-7 metų sutrikusios raidos vaikams, jų šeimoms ir pedagogams. Ji suteikia vaikams galimybę lavėti fiziškai ir emociškai, skatina pozityvų požiūrį į save, savarankiškumą bei asmeninį tobulėjimą. Programa skirta skatinti šeimų bendradarbiavimą. O pilotinis projektas vykdomas tolesniam veiklos įgyvendinimo etapui ir programai nuo 8 metų tęsti. Iš Lietuvos pilotiniame projekte dalyvauja tik 4 mokyklos  - Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Biržų.   Mūsų vaikai ir auklėtojos padeda testuoti šią programą. Pilotinio projekto vykdymui gavome finansavimą ir papildėme ugdymo įstaigos sporto inventorių.

Džiaugiamės  nenuvylę projekto koordinatorių ir galėdami prisidėti prie programos testavimo.

5 4 3 2 1

Kalėdų atgarsiai

10

Štai ir pralėkė taip ilgai lauktos šventės – Kalėdos, Naujieji metai. Vaikai šiuo metu  dalinasi Kalėdų senelio dovanotais žaislais ir pasakoja įspūdžius. Na, o mes dalinamės praėjusių kalėdinių švenčių akimirkomis.

Linksmų švenčių!

rsz_img_124830

„Sugrįžk, Saulele“

9

Šiandien pavakaryje vyko akcija „Sugrįžk, saulele“, skirta  šviesos dienai paminėti.Susirinkę kiemelyje,  klausėmės pasakos apie mergaitę, kuri ieškojo saulės, nes jos žibintą užpūtė vėjas. Pasiėmę su tėveliais ar auklėtojomis kartu  gamintus žibintus, vaikučiai keliavo po darželio teritoriją, padėdami mergaitei ieškoti saulutės. O saulutę atrado ant kalnelio.Saulutė užžiebė  žibintus, kuriais  papuošėme „Vyturėlio“  teritoriją. Šventinę nuotaiką dar labiau sustiprino iš dangaus pabirusios snaigės.

Pilotinė programa „Jaunieji atletai“ įsibėgėja

Futbplas 8

Pirmąjį šios  programos sporto modulį futbolą jau įveikėme. Keturias savaites vaikai tobulino futbolininkams reikalingus įgūdžius. Ir jiems  visai neblogai sekėsi. Vyresni vaikai sparčiai tobulėjo kamuolio valdymo srityje: varytis  kamuolį, smūgiuoti kamuolį  į vartus , spirti kamuolį vienas kitam , gaudyti ir stabdyti kamuolį koja.

Programoje  kūrybiškai suplanuotos futbolo užduotys suteikė  galimybę   skirtingo amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams lavintis fiziškai, rodyti drąsą ir nebijoti  varžytis su vyresniais. Šeši  priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai, dalyvaujantys kartu su specialiųjų ugdymosi poreikių  vaikais programoje , labiau  pasitikėjo savimi ir jautė  atsakingumą už šalia esantį .

Vaikai kiekvienoje treniruotėje ( vyko 8 treniruotės)  mokėsi  kūno ir kamuolio valdymo technikos, vis naujų dėmesingumo žaidimų, kaskart  jų laukė daug naujų ir įdomių užduočių.

Į paskutinę  pilotinio projekto futbolo žaidimo treniruotę pasikvietėme futbolo trenerį Mantą Bartuškevičių. Jis pasidalino su vaikais  futbolo žaidimo paslaptimis, kaip tobulinti  įgūdžius šiame sporte. Teisėjavo  futbolo varžyboms, kuriose vaikai demonstravo tai, ką išmokę per treniruotes.

Treniruočių akimirkos nuotraukose…

Auklėtoja Genovaitė Ramonienė

 

 

 

„Angelo sparnu palietus“

renginys 11

Tradiciškai paminėdami  tarptautinę neįgaliųjų dieną ir ypatingų vaikų ugdymosi „Vyturėlyje“ 25 metų  sukaktį, organizavome edukacinių renginių savaitę  „Angelo sparnu palietus“. Šios savaitės metu ypatingi vaikai lankėsi draugų grupėse, vaikų žaidimų kambaryje „Kupriukas“, Biržų „Sėlos“ muziejuje ir arsenale,  VšĮ „Nojaus arka“ keramikos ir robotikos užsiėmimuose. Edukacinė savaitė baigėsi šventiniu rytmečiu, kuriame dalyvavo  ir mus sveikino Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė, savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Pauža, savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius ir vyriausiosios specialistės, buvusi ilgametė mokyklos – darželio „Vyturėlis“ direktorė Ona Laicėnienė, ugdytinių tėveliai ir artimieji.  Trumpai prisiminėme specialiųjų poreikių vaikų ugdymo įstaigoje ištakas, iniciatorius. Aptarėme nuveiktus darbus, surastus partnerius, pasidžiaugėme pasiektais rezultatais .

Šventinį rytmetį užbaigė vaikų meninė programa „Angelo sparnu palietus“, kurią paruošė meninio ugdymo mokytoja Vaiva Četkauskienė, auklėtoja Eugenija Zajarskienė  ir „Spinduliukų“ grupės vaikai.  Programa abejingų nepaliko – joje spindėjo vaikų rūpestis vienas kitu, šiluma ir jaukumas. Programoje dalyvavo įprastos raidos vaikai ir mūsų ypatingi vaikai, kiekvienas pagal savo galimybes.

Norime pasidalinti jaudinančiais mamos Jūratės žodžiais, kad dievas nedaro klaidų, kad kiekvienas vaikas į šį pasaulį ateina su ypatinga misija. O šių vaikų misija – sustiprinti mus dvasiškai, mokyti tolerancijos ir supratimo.

,,Nykštukų dirbtuvėlės“

2

,,Smalsučių“ grupėje svečiavosi keletas vaikų mamyčių. Jos kartu su vaikais tapo ,,nykštukais‘‘ ir įkūrė mažas dirbtuvėles. Padedamos vaikų iš įvairių priemonių gamino pasakai personažus- mažuosius nykštukus. Visi juos galės pamatyti darželio galerijoje parodoje ,,Kuriame žiemos pasaką kartu“. Mamytės, kurios negalėjo dalyvauti, kartu su savo vaikučiais nykštukus gamino namuose. Vaikai labai džiaugėsi bendra veikla su mamytėmis, o mamytėms buvo nauja patirtis ugdant vaikus.

Dėkojame mamytėms už dalyvavimą grupės veikloje.

                                                                                                                     Auklėtoja Danguolė Letkauskienė

„Gudručių“ kelionės tęsiasi

20161124_110230

Šiandien priešmokyklinės grupės vaikai keliavo į Biržų krašto muziejų „Sėla“. „Gudručiai“ aplankė ekspozicijų sales, domėjosi eksponatais, apžiūrėjo porceliano dirbinių parodą „Kreivai išaugę“, dailės parodą „Aukštaitijos dailė. Karštas taškas“. Išėję iš muziejaus vaikai patys fotografavo Biržų pilį , atsineštomis skaitmeninėmis priemonėmis.

„Vyturėlio“ priešmokyklinukių komanda sporto festivalyje Kaune

20161119_121446

Biržų mokyklos- darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo „Gudručių“ grupės penkių mergaičių komanda dalyvavo festivalyje Kaune „Sportuojanti mergaitė- būsima olimpietė“, kuris vyko Sabonio krepšinio centre. Renginį organizavo Lietuvos moterų sporto asociacija, kuri siekia populiarinti olimpines idėjas priešmokyklinio amžiaus mergaičių tarpe ir formuoti teigiamą priešmokyklinukių požiūrį į kūno kultūrą ir sportą. Festivalyje dalyvavo 24 komandos iš visos Lietuvos darželių. Drąsios ir sportiškos „Vyturėlio“ komandos mergaitės aktyviai dalyvavo muzikinėje mankštoje, linksmose rungtyse atskiruose sektoriuose, atlikdamos organizatorių nurodytas užduotis, imituojančias žiemos olimpines sporto šakas. Visos festivalio dalyvės buvo apdovanotos medaliais ir saldžiais prizais, o pedagogės- Lietuvos moterų sporto asociacijos padėkos raštais.
Dėkojame aktyvioms „Vyturėlio“ komandos mamytėms, kurios padėjo organizuoti kelionę ir palydėjo į Kauną. Grįžę į darželį mergaitės džiaugėsi medaliais ir dalinosi įspūdžiais su draugais. Miglei labai patiko važiuoti autobusu kartu su mergaitėmis, bėgioti didelėje krepšinio aikštelėje. Skaistei smagiausia buvo ledo ritulio rungtis ir bobslėjus- važiavimas rogutėmis. Neida džiaugėsi linksmąja mankšta ir tėvelių Kaune nupirktu Trolių namu. Gustė pirmą kartą važiavo tokiu autobusu, todėl jai patiko visa kelionė.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lorita Kaminskienė ir auklėtoja Daiva Vilemienė.

„Gudručiai“ domisi profesijomis

Kultūros c. 5

Šiandien lynojant rudeniškam lietui, priešmokyklinės „Gudručių“ grupės vaikai nepabijojo darganoto oro ir aplankė tris kultūros įstaigas Biržuose. Jie domėjosi, kokių profesijų žmonės dirba Biržų turizmo informacijos centre, knygyne „Pegasas“, bei Biržų kultūros centre. Pabendravę su įstaigų darbuotojais, vaikai daugiau sužinojo apie įdomias ir vaikams nežinomas profesijas.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lorita Kaminskienė

 

Pradedame dalyvauti Specialiosios Olimpiados programos „Jaunojo atleto“ Pilotiniame projekte

A15

Norime pasidžiaugti, kad patekome tarp 4 Lietuvos respublikos ugdymo įstaigų dalyvauti Specialiosios Olimpiados „Jaunieji Atletai“ Pilotiniame projekte , kurio trukmė 2016 m. lapkritis – 2017 m. kovas. „Jaunieji Atletai“ Pilotinis projektas– supažindina sutrikusios raidos vaikus su sporto pasauliu ir konkrečiomis sporto šakomis: futbolu, krepšiniu, dviračių sportu. Projektas suteikia vaikams galimybę fiziškai lavintis, patirti džiaugsmą, parodyti drąsą ir varžytis su kitais vaikais atskleidžiant savo įgytus įgūdžius.

Pagrindiniai projekto tikslai:
• Įgyvendinti tris sporto modulius mokyklose ir bendruomenėse JAV bei Europoje.
• Rinkti atsiliepimus apie pereinamosios programos veiksmingumą ir aiškumą.