Lietuvos mažųjų žaidynių 2019 m. I-asis etapas

Vasario 20 dieną „Vyturėlyje“ vyko Lietuvos mažųjų žaidynių 2019 m. I-asis etapas. Žaidynių tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Žaidynės susidės iš 3 etapų: I-asis etapas mokykloje, II -asis (kvalifikacinis) – mieste ir III-čiasis – komandoms, surinkusioms daugiausia taškų, regionuose.

„Vyturėlio“ Lietuvos mažųjų žaidynių I-me etape dalyvavo keturios įvairaus amžiaus vaikų komandos.

Dalinamės akimirkomis ir džiaugiamės vaikų aktyvumu bei galimybe mažesniems komandos dalyviams pasimokyti iš vyresnių vaikų.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F231452693584115%2Fvideos%2F2198430036869625%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="420" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

„Mes tikrai mylim Lietuvą!“

Vasario 16 –oji –  šventė, simbolizuojanti tautos stiprybę, meilę savo Tėvynei. Vaikų patriotinius jausmus pradedame ugdyti nuo mažens, todėl visą savaitę su vaikais kalbėjomės apie savo miestą, Lietuvą, valstybės simbolius, kas yra laisvė, nepriklausomybė. Grupėse kūrėme tautines kompozicijas, kuriomis papuošėme įstaigos galeriją, piešėme, mokėmės eilėraščių, dainelių. Vaikams stengėmės išaiškinti, kad Lietuva – ne tik miestai, namai, miškai, jūra, bet mes visi: mama, tėtis, seneliai, broliai, sesės, visi Lietuvos žmonės. Mylėdami, gerbdami vieni kitus, tuo pačiu mylime ir savo šalį.

Vasario 15 –ąją, pasipuošę tautiniais kostiumais, trispalviais simboliais, rinkomės į šventinį rytmetį ,,Mes tikrai mylim Lietuvą“. Sugiedoję Lietuvos himną, visi linksmai šventėme Lietuvos gimtadienį: deklamavome eilėraščius, dainavome, žaidėme lietuvių liaudies žaidimus. Mes tikrai mylim Lietuvą, nes, kaip sako priešmokyklinukė Liepa, ,,Lietuva – mūsų gimtinė, mes čia gimėme, gyvename, čia mes veikiame ką norime, mūsų niekas negražiai nevadina, neskriaudžia, galime linksmi lakstyti, nes esame laisva Lietuva“.

Organizatoriai

„Kodėlčiukų“ grupės naujienos

Priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ grupės vaikai lankėsi Biržų krašto muziejuje „Sėla“.

Edukacinio užsiėmimo metu vaikai tarsi buvo perkelti į 1704 m. vykusio Biržų pilies šturmo erdvę, galėjo stebėti vizualizuotą šturmo eigą.

Vaikai tvirtovės arsenalo eksponatų pagalba susipažino su XVI-XVII a. arsenale saugotais ginklais, pabūklais, jų veikimo principais, įvairove.

Vaikai galėjo virtualiai išbandyti matytus ginklus ir pabūklus, jais šaudyti nuo ginamos Biržų tvirtovės įtvirtinimų, puolant virtualiam priešui.

Sugrįžę į grupę vaikai dalinosi įspūdžiais. Ignei labiausiai patiko virtualus filmukas apie pilį, Žemynai – „šaudyti“, Godai – senoviniai ginklai ir būgnas, kuris karo metu atstodavo ir puodą košei; Liepai – riteris, Evai – šarvai, Kajui – kardas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata

Mokykloje – darželyje vykdomas projektas „Futboliukas“

Mūsų mokykla – darželis nuo spalio mėnesio dalyvauja  Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“. Projektas skirtas populiarinti futbolo žaidimą, suteikti galimybę žaisti futbolą ugdymo įstaigoje , sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą per kūrybą. Projektinė veikla skatina bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų padeda paskatinti šeimas didesnę dalį laisvalaikio skirti aktyvioms veikloms su savo vaikais.

Spalio mėnesį  vaikai kūrė savo komandos logotipą ir „Futboliuko“ taisykles, mokėsi varyti kamuolį, perduoti jį draugui.

Lapkričio mėnesį vyko draugų paieška ir mūsų komanda susirado draugų „Genio“ lopšelyje – darželyje. Vaikai taip pat mokėsi varytis kamuolį ir perduoti jį draugui.

Gruodžio mėnesį puošė Kalėdinę „Futboliuko“ eglutę.

Sausio mėnesį organizavo šeimų  kūrybinių darbelių parodą futbolo tematika. Pasikvietę tėvelius  ir kitus šeimos narius, kartu grožėjosi kūrybiniais darbais ir žaidė sportinius žaidimus su futbolo elementais.

Dar daug naujienų laukia ateityje. Sekite informaciją.

Mokyklos veiklos įsivertinimas už 2018 metus

Mokytojų ir tėvų apklausos IQES online.lt platformoje.

Mokyklos – darželio „Vyturėlis“ veiklos įsivertinimas už 2018 metus.

Padėka

Projekto „Susipažink. Domėkis. Sportuok.“ naujienos

Pirmadienio popietę į Biržų kūno kultūros ir sporto centro didžiąją salę projekto dalyvius pakvietė  krepšinio trenerė Monika Kregždytė. Vaikai  stebėjo jaunųjų krepšininkių treniruotę, kur susipažino ir pamatė pagrindinius krepšinio žaidimo technikos elementus – kamuolio varymą, kamuolio perdavimus, kamuolio metimą į krepšį.

Kartu  su krepšininkėmis atliko įvairius apšilimo pratimus su kamuoliais,     iš įvairių pradinių padėčių judesius rankomis ir kojomis , keisdami judesių amplitudę,  atlikimo kryptį. Trenerė pamokė  įvairių kūrybinių žaidimų. Vaikams buvo didžiulis džiaugsmas judėti po visą  krepšinio salę.

Ignė ir Benas sakė , kad bus krepšininkais,  Meinardui  patinka krepšininkas Seibutis. Labiausiai visiems patiko žaidimas „Medis – akmuo“.

Treniruotė  buvo įdomi, įveikiama, emociškai bei fiziškai naudinga. Sutarėme, kad mūsų susitikimai su trenere Monika nuo šiol  taps dažnesni.

Projekto organizatorės    Genovaitė Ramonienė ir Daiva Vilemienė

Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Direktorės 2018 metų veiklos ataskaita 

Mokytojai ir pagalbos specialistai 2018-2019 mokslo metais

Mokytojų ir pagalbos specialistų sąrašas 2018-2019 m.m.

2018 m. gruodžio mėnesio viešieji pirkimai

viešųjų pirkimų tarnyba

Gruodžio mėnesio viešieji pirkimai

2018 m. lapkričio mėnesio viešieji pirkimai

viešųjų pirkimų tarnyba

Lapkričio mėnesio viešieji pirkimai

 

Parama 2019

PARAMA 2019

Administracija

Direktorė – Violeta Stancikienė

el. paštas: mokvyturelis@inbox.lt

Tel. 845031292

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Jūratė Kaupienė

el.paštas: mokvyturelis@inbox.lt

Tel. 845032790

Buhalterė – Audronė Jaudzemienė

el.paštas: mokvyturelis@inbox.lt

Tel. 845032790

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Rimantas Baltrūnas

el.paštas: mokvyturelis@inbox.lt

Tel. 845032790

Dietistė – Milda Lapėnienė

el.paštas: mokvyturelis@inbox.lt

Tel. 845032790

Sekretorė – Viktorija Žalinkevičiūtė

el.paštas: mokvyturelis@inbox.lt

Tel. 845032790

Linksmų švenčių!

Vyturėlio sveikinimas tinklapiui

Štai ir baigėsi  „Vyturėlyje“ šventinis šurmulys ir Kalėdinės eglutės. Norime visiems palinkėti jaukių švenčių prie šeimos stalo, ramių  ir linksmų akimirkų, o vaikučiams dosnaus Kalėdų senelio, kuris nepamirštų ir dvasinių dovanų.

 

„Švelnučių“ grupės Kalėdinis rytmetys

DSC_0756

Gruodžio 19 ,  trečiadienio rytmetį „Švelnučių“ grupės bendruomenė  rinkosi salėje į Kalėdinį – šeimadienį  „Girdi? Kalėdos beldžiasi“. Vaikai su tėveliais, naudodami menines priemones, dekoravo kalėdinius burbulus – žaislus, o vėliau jais papuošė eglutes. Po sėkmingai atlikto darbo visų laukė muzikiniai šokiai – rateliai, dainelės, žaidimai. Pabaigoje visus nudžiugino pasirodęs Kalėdų senelis su dovanomis.

Dėkojame tėveliams už bendrystę ir Kalėdines dovanas grupei.

                                                            Grupės mokytojos Ilona ir Rasa