Parama 2019

PARAMA 2019

Paskaita tėvams

Gerbiami tėveliai, kviečiame dalyvauti paskaitoje tėvams. Paskaita nemokama.

Dalyvavome festivalyje „Sėjau rūtą“

Kovo 20 dieną dalyvavome Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių liaudies šokių festivalyje „Sėjau rūtą“. Festivalio organizatorių (l/d „Genys“) siekis – suburti visų ikimokyklinių įstaigų vaikus ugdyti ir puoselėti liaudies meno tradicijas, stiprinti įstaigų bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti dalyvių saviraišką ir kūrybiškumą.

Vaikai festivalyje klausėsi Biržų „Saulės“ gimnazijos folklorinio ansamblio „Saulala“ atliekamų liaudies dainų, ragų, kanklių ir skudučių muzikos. Šoko lietuvių liaudies šokius „Malūnėlis“, „Pliauškutis“, „Oira“, „Ratelinė polka“.

Festivalyje pasidžiaugėme bendryste, išbandėme savo kūrybines galias ir tarpusavio bendravimą ir ,apdovanoti organizatorių, grįžome su naujais įspūdžiais.

„Kodėlčiukų“ grupės naujienos

Priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ grupės vaikai lankėsi Sodeliškio dvaro „Senovinės technikos muziejuje“.

Muziejuje vaikai apžiūrėjo senovinių garo traktorių, autobusų, sunkvežimių, specialios paskirties technikos, prieškarinių, bei tarybinių automobilių, motociklų, dviračių kolekcijas,  aplankė 1939 metais pastatytą vandens malūną.

Grįžtant iš muziejaus vaikai dalinosi įspūdžiais. Žemynai, Evai patiko vaikiškas dviratukas su arkliuku, Pauliui R. kareivių mašinos, Liepai vaikiškos medinės rogės, Arnui, Meinardui senoviniai ginklai, lėktuvas, policijos mašina.

Dėkojame Žemynos mamytei už suorganizuotą puikią išvyką.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata

„Pasveikinkim vieni kitus“

Mokykloje – darželyje vykdoma akcija „Pasveikinkim vieni kitus“, skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti . Akcijos metu nutarėme pasveikinti savo draugus – kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikus . Priešmokyklinio ugdymo „Kodėlčiukų“ grupės vaikai pasveikino l/d „Genio“ ir jo „Rugelio“ skyriaus vaikus. „Šnekučių“ grupės ikimokyklinukai sveikino l/d „Drugelio vaikus, o „Smalsučių“ grupės vaikai – l/d „Ąžuoliuko“ ugdytinius.

Skirtingų ugdymo staigų vaikai kartu sveikino savo gimtinę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga dainomis, šokiais, eilėraščiais, viktorina. Vėliau visi draugiškai žaidė ir bendravo grupėse, kurdami bendrystę ir tarpusavio santykius.

Vaikų įspūdžiai:

Monika – Man labai patiko kaip „žalios“ mergaitės šoko su bumbulais ir dar grupėje žaisti su lėle.

Sofija – Man patiko žaisti su naujais draugais. Skanu buvo vaišintis „Varliukų“ grupėje. Patiko važiuoti autobusu. Aš pasveikinau draugus iš „Ąžuoliuko“ darželio savo darbeliu ir balionais.

„Kodėlčiukų“ grupės naujienos

Priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ grupės mokiniai dalyvavo Biržų lopšelyje – darželyje „Genys“ viktorinoje „Aš – mažasis Lietuvos pilietis“, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Viktorinos tikslas – skatinti mokyklos – darželio „Vyturėlis“ ir lopšelio – darželio „Genys“ įstaigų bendradarbiavimą, puoselėti mokinių pilietiškumą.Viktorinoje dalyvavo keturios priešmokyklinio amžiaus vaikų komandos: dvi lošelio – darželio „Genys“, viena skyriaus „Rugelis“ ir mes. Mokiniai ieškojo Lietuvos žemėlapyje miestų, atpažino Lietuvos lankytinas vietas, sudėjo iš raidžių miestų pavadinimus. Kūrybinės užduoties metu vaikai dėliojo tautinę mandalą iš širdelių.

,Viktorinos metu taip pat buvo ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai. Labai gerai, kad vaikams sudaromos galimybės pabendrauti su kitų darželių priešmokyklinukais, nes galbūt ateityje, jie lankys vieną klasę mokykloje.

Priešmokyklinukai viktoriną užbaigė daina ir žaidimu „Per Biržų miestą“. Komandos apdovanotos padėkos raštais.

Grįžę iš viktorinos vaikai dalinosi įspūdžiais: Ignei, Urtei patiko žaidimas „Per Biržų miestą“, Arnui, Godai, Meinardui patiko apžiūrinėti visų komandų mandalas.

Priešmokyklinės grupės  mokytoja Sonata

Dalyvavome konkurse „Tramtatulis“

Pirmą pavasario dieną Biržų V. Jakubėno muzikos mokykloje  įvyko VIII Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“, skirto lietuvių tautosakos rinkėjo ir leidėjo Antano Juškos 200 metų sukakčiai paminėti, vietinis ratas.

Konkursas organizuojamas siekiant skatinti vaikus ir moksleivius domėtis savo krašto, etnografinio regiono tradicine kultūra, suvokti jos vertę, ugdyti pavienius jaunuosius liaudies dainų, sakytinės kūrybos, instrumentinės muzikos atlikėjus.

Vietiniame „Tramtatulio“ rate dalyvavo 2 mūsų mokyklos ugdytiniai. Trimetė Goda Paliukaitė sekė pasakas be galo – „Buvo senis“ ir „Molio katinėlis, o šešiametis Meinardas Kačinskas atliko lietuvių liaudies dainas – „Ganiau karves“, „Šiū namo“.

Konkurso „Tramtatulis“ vietiniame rate vaikai patobulino socialinę ir meninę kompetencijas, išbandė savo kūrybinius ir saviraiškos gebėjimus kitoje erdvėje .

Kūrybinės raiškos savaitė, skirta mokyklos vardadieniui paminėti

Tęsiant mokyklos – darželio „Vyturėlis“ tradicijas, kūrybiškai paminėtas įstaigos vardadienis. Bendruomenės nariai gamino „paukštelius“, jais puošė lauko erdves.  Kartu  mokėsi giedoti Mokyklos  himną. Kartu su tėveliais vaikai namuose kūrė sveikinimus „Vyturėlio“ vardadieniui. Sulaukėme  labai įvairių, kūrybiškų sveikinimų, kuriuos galite pamatyti mokyklos galerijoje.

Savaitės renginius užbaigė kūrybinės pasakų dirbtuvės.  Vaikai susitiko su rašytojais       Virgiu Šidlausku ir Pauliumi Juodišiumi – kūrė pasakas, muzikavo.

Džiaugiamės linksmai atšventę mokyklos vardadienį. Dalinamės akimirkomis ir vaikų mintimis:

                     Arnas:

–  Man  patiko kaip dėdė grojo gitara.

Liepa:

–  O man labiausiai patiko vaidinti.

Viktorija:

–  Mes su seneliu ir močiute darėm paukščiukus iš popieriaus, o kad būtų gražiau pripiešėm gėlyčių..

Sofija:

–  Šiandien buvom cirke. Du dėdės piešė pasaką ir dar grojo būgneliais ir gitara. Patiko mokytis dainelės žodžių ir piešti tinklus. Aš padariau kaip snaigę.

Lietuvos mažųjų žaidynių 2019 m. I-asis etapas

Vasario 20 dieną „Vyturėlyje“ vyko Lietuvos mažųjų žaidynių 2019 m. I-asis etapas. Žaidynių tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Žaidynės susidės iš 3 etapų: I-asis etapas mokykloje, II -asis (kvalifikacinis) – mieste ir III-čiasis – komandoms, surinkusioms daugiausia taškų, regionuose.

„Vyturėlio“ Lietuvos mažųjų žaidynių I-me etape dalyvavo keturios įvairaus amžiaus vaikų komandos.

Dalinamės akimirkomis ir džiaugiamės vaikų aktyvumu bei galimybe mažesniems komandos dalyviams pasimokyti iš vyresnių vaikų.

„Mes tikrai mylim Lietuvą!“

Vasario 16 –oji –  šventė, simbolizuojanti tautos stiprybę, meilę savo Tėvynei. Vaikų patriotinius jausmus pradedame ugdyti nuo mažens, todėl visą savaitę su vaikais kalbėjomės apie savo miestą, Lietuvą, valstybės simbolius, kas yra laisvė, nepriklausomybė. Grupėse kūrėme tautines kompozicijas, kuriomis papuošėme įstaigos galeriją, piešėme, mokėmės eilėraščių, dainelių. Vaikams stengėmės išaiškinti, kad Lietuva – ne tik miestai, namai, miškai, jūra, bet mes visi: mama, tėtis, seneliai, broliai, sesės, visi Lietuvos žmonės. Mylėdami, gerbdami vieni kitus, tuo pačiu mylime ir savo šalį.

Vasario 15 –ąją, pasipuošę tautiniais kostiumais, trispalviais simboliais, rinkomės į šventinį rytmetį ,,Mes tikrai mylim Lietuvą“. Sugiedoję Lietuvos himną, visi linksmai šventėme Lietuvos gimtadienį: deklamavome eilėraščius, dainavome, žaidėme lietuvių liaudies žaidimus. Mes tikrai mylim Lietuvą, nes, kaip sako priešmokyklinukė Liepa, ,,Lietuva – mūsų gimtinė, mes čia gimėme, gyvename, čia mes veikiame ką norime, mūsų niekas negražiai nevadina, neskriaudžia, galime linksmi lakstyti, nes esame laisva Lietuva“.

Organizatoriai

„Kodėlčiukų“ grupės naujienos

Priešmokyklinės „Kodėlčiukų“ grupės vaikai lankėsi Biržų krašto muziejuje „Sėla“.

Edukacinio užsiėmimo metu vaikai tarsi buvo perkelti į 1704 m. vykusio Biržų pilies šturmo erdvę, galėjo stebėti vizualizuotą šturmo eigą.

Vaikai tvirtovės arsenalo eksponatų pagalba susipažino su XVI-XVII a. arsenale saugotais ginklais, pabūklais, jų veikimo principais, įvairove.

Vaikai galėjo virtualiai išbandyti matytus ginklus ir pabūklus, jais šaudyti nuo ginamos Biržų tvirtovės įtvirtinimų, puolant virtualiam priešui.

Sugrįžę į grupę vaikai dalinosi įspūdžiais. Ignei labiausiai patiko virtualus filmukas apie pilį, Žemynai – „šaudyti“, Godai – senoviniai ginklai ir būgnas, kuris karo metu atstodavo ir puodą košei; Liepai – riteris, Evai – šarvai, Kajui – kardas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata

Mokykloje – darželyje vykdomas projektas „Futboliukas“

Mūsų mokykla – darželis nuo spalio mėnesio dalyvauja  Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“. Projektas skirtas populiarinti futbolo žaidimą, suteikti galimybę žaisti futbolą ugdymo įstaigoje , sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą per kūrybą. Projektinė veikla skatina bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų padeda paskatinti šeimas didesnę dalį laisvalaikio skirti aktyvioms veikloms su savo vaikais.

Spalio mėnesį  vaikai kūrė savo komandos logotipą ir „Futboliuko“ taisykles, mokėsi varyti kamuolį, perduoti jį draugui.

Lapkričio mėnesį vyko draugų paieška ir mūsų komanda susirado draugų „Genio“ lopšelyje – darželyje. Vaikai taip pat mokėsi varytis kamuolį ir perduoti jį draugui.

Gruodžio mėnesį puošė Kalėdinę „Futboliuko“ eglutę.

Sausio mėnesį organizavo šeimų  kūrybinių darbelių parodą futbolo tematika. Pasikvietę tėvelius  ir kitus šeimos narius, kartu grožėjosi kūrybiniais darbais ir žaidė sportinius žaidimus su futbolo elementais.

Dar daug naujienų laukia ateityje. Sekite informaciją.

Mokyklos veiklos įsivertinimas už 2018 metus

Mokytojų ir tėvų apklausos IQES online.lt platformoje.

Mokyklos – darželio „Vyturėlis“ veiklos įsivertinimas už 2018 metus.

Padėka

Projekto „Susipažink. Domėkis. Sportuok.“ naujienos

Pirmadienio popietę į Biržų kūno kultūros ir sporto centro didžiąją salę projekto dalyvius pakvietė  krepšinio trenerė Monika Kregždytė. Vaikai  stebėjo jaunųjų krepšininkių treniruotę, kur susipažino ir pamatė pagrindinius krepšinio žaidimo technikos elementus – kamuolio varymą, kamuolio perdavimus, kamuolio metimą į krepšį.

Kartu  su krepšininkėmis atliko įvairius apšilimo pratimus su kamuoliais,     iš įvairių pradinių padėčių judesius rankomis ir kojomis , keisdami judesių amplitudę,  atlikimo kryptį. Trenerė pamokė  įvairių kūrybinių žaidimų. Vaikams buvo didžiulis džiaugsmas judėti po visą  krepšinio salę.

Ignė ir Benas sakė , kad bus krepšininkais,  Meinardui  patinka krepšininkas Seibutis. Labiausiai visiems patiko žaidimas „Medis – akmuo“.

Treniruotė  buvo įdomi, įveikiama, emociškai bei fiziškai naudinga. Sutarėme, kad mūsų susitikimai su trenere Monika nuo šiol  taps dažnesni.

Projekto organizatorės    Genovaitė Ramonienė ir Daiva Vilemienė

Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Direktorės 2018 metų veiklos ataskaita